Ο όμιλος Le Chevalier πιστοποιείται από την ΤÜV AUSTRIA

ΝΕΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
Ο Όμιλος Le Chevalier βάζει την υπογραφή του αποκλειστικά σε εκδηλώσεις υψηλού επιπέδου μέσω της εξαιρετικής ποιότητας των πρώτων υλών μας και του άριστα καταρτισμένου προσωπικού μας.  Όραμά μας είναι η αδιαπραγμάτευτη εμπιστοσύνη και έπειτα η διαχρονική συνεργασία με τους πελάτες μας, η οποία στηρίζεται στην επαγγελματική ηθική, ακεραιότητα και την πλήρη διαφάνεια όσον αφορά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Απόδειξη του τελευταίου είναι η πολύτιμη πιστοποίηση για το Σύστημα Διαχείρισης για την ασφάλεια των τροφίμων από την TÜV AUSTRIA Hellas σύμφωνα με το Πρότυπο EN ISO 22000:2005. Μια πιστοποίηση ιδιαίτερα σημαντική και δύσκολη να αποσπάσει μια επιχείρηση και ταυτόχρονα ενδεικτική των αποτελεσμάτων που φέρνουμε εις πέρας στον Όμιλο Le Chevalier. 


Η Ομάδα του Ομίλου Le Chevalier.